Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” din municipiul Câmpina este o instituție de învățământ de prestigiu din județul Prahova. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism.

     Deviza școlii: Profesionalism – Implicare – Seriozitate

     Viziunea: „Colegiul Naţional “Nicolae Grigorescu” – centru educaţional de excelenţă şi nucleu cultural emergent, care formează cetăţeni europeni!”

     Misiunea: „Mereu mai buni”

Concret, misiunea noastră este:

 1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii;
 2. Să creăm un cadru în care profesorii să se simtă împliniţi profesional;
 3. Să oferim elevilor posibilitatea de a-şi satisface setea de cunoaştere, de a folosi tehnicile informaţionale, de a dobândi abilităţi de comunicare în limbile moderne;
 4. Să asigurăm elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal.

     Scurt istoric

Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Municipiul Câmpina a fost înființat în anul 1919 ca liceu mixt, primind în anul 1930 numele Liceul Dimitrie Barbu Știrbey. În anii ’30 se va împărți în Liceul de fete și Liceul de băieți, pentru ca în 1948 să redevină liceu mixt. Măsurile din perioada comunistă au influențat adânc dezvoltarea ulterioară, din 1957 purtând numele pictorului Nicolae Grigorescu. Această schimbare a durat până în 1972 când a devenit Liceul de Matematică-Fizică Nicolae Grigorescu, titulatură schimbată la rându-i în Liceul Industrial numărul 5 (din 1982). După 1989, liceul a redevenit teoretic, pentru ca în 1999 să devină colegiu național.

Numele patronimic al liceului a fost atribuit pe 13 mai 1957. Astfel, la 15 mai – ziua nașterii pictorului Nicolae Grigorescu – a fost instituită ziua liceului.

     Baza materială

Colegiul Național Nicolae Grigorescu dispune de   39 de săli de clasă moderne, cabinete, 4 laboratoare de informatică,  laborator de fizică,  laborator de chimie, laborator de biologie,  sală multiboard,  bază sportivă modernă și  bibliotecă cu peste 23.000 volume.

     Resurse umane

Personalul colegiului este format din 54 profesori titulari (5 cu titlul de doctor, 45 cu gradul I, 3 cu gradul II, 1 cu definitivat), personal didactic auxiliar (7 persoane) și  personal nedidactic (15 persoane). Întregul personal este dedicat educării și formării elevilor celor trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial, liceal.

     Programe și proiecte educative

Programul Anti-drog; Proiect Educațional Always; Cercul de Dezbateri Academice; Cercul de Robotică; Educație Rutieră; Protecția Mediului; Conservarea Sănătății; Activități Artistice; Activități Sportive; Activități de Voluntariat; Programul Ora de Net; Programul Aspiring Minds, Proiectul Câmpina Curată, Proiectul Aspire Talks, Ateliere de Educație Nonformală Station Europe, Grup Informal de Inițiativă Game Changers , Proiectul Young Skills, Proiectul Manifest Pentru Planeta Albastră, Proiectul Prieteni de Suflet, Festival de Teatru Pentru Elevi.

     Proiecte  și  Parteneriate internaționale

 • Proiectul EQUALITY– Europe For Qualitative Learning And The Inclusion Of Diversityies,Nr. 2019-1-IT02-KA229-062246-3, în cadrul Proiectului ERASMUS+ KA2;
 • Proiectul QUEST – Quality Essential Skills for Teachers in Online Learning Nr.2020- 1-RO01- KA226-SCH-095357;
 • Proiectul  Diaspora – Suflet Românesc În Biserica Neamului;
 • Proiectul Un veac De Unitate În Cuget Și Simțire Românească;
 • Proiectul Punțí  În Timp Peste Prut;
 • Proiectul PenPals;
 • Proiectul PeaceJam.

     Parteneri proiecte, programe și activități

Firma Best Bridge Services SRL București;

 • Universitatea Româno-Americană, București;
 • Fundația Romanian Angel Appeal, București;
 • Colegiul Național ”Nichita Stănescu” – Ploiești;
 • Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog– Prahova;
 • Valea Plopului- PRO VITA;
 • Uniunea Elenă România;
 • Casa de Cultură Geo Bogza Câmpina;
 • Liceul Teoretic Nicolae Casso Chișcăreni, Republica Moldova;
 • American Councils for International Education România;
 • Biblioteca Municipală Dr. Constantin Istrati Câmpina;
 • Fundația Zamolxes Câmpina;
 • Inspectoratul Școlar Județean Prahova și unități de învățământ din Județul Prahova;
 • Casa Corpului Didactic Prahova;
 • Muzee și alte instituții de cultură;
 • Asociația Părinților Elevilor din CNNG

     Revista colegiului : Perspective

Nicolae Grigorescu Highschool, from Campina, Prahova County, is a prestigious educational institution. Some of the governing values are cooperation, teamwork, mutual respect, love towards children, freedom of speech and appraisal of the teaching profession. The ambience of our educational organisation is stimulative, open minded, perfectly outlined by dynamism.

Motto: Professionalism, Involvement, Honesty.

Vision: Nicolae Grigorescu Highschool aims for excellence (/distinction) and for being an emergent cultural nucleus that shapes European citizens.

Mission: Continuously improving.

Briefly, our mission is to:

 1. Shape and reinforce abilities, skills and expertise that would allow our students to be adequate workers in the European work field.
 2. Assemble a context that makes teachers feel professionally fulfilled.
 3. Provide students with the knowledge that they yearn for and with communication skills in modern languages.
 4. Supply students with a universal level of morality and civic sense.

 

Short history

Nicolae Grigorescu Highschool from Campina has been established in 1919 for both girls and boys, as a mixed gender school. In the year 1930, it was named Dimitrie Barbu Stirbey Highschool and got divided into two distinct schools: Girls Highschool and Boys Highschool. In 1948 however, it becomes once again a mixed gender school. Communism has had a profound impact upon the further development of the school, as in 1957 it receives a new name, the one of the famous Romanian painter, Nicolae Grigorescu. This was about to last until 1972 when it became Highschool of Mathematics and Physics Nicolae Grigorescu, and then Industrial Highschool number 5 (in 1982). Short after the 80s, the high school became once again theoretical, only in 1999 to become national high school.

The patronymic has been given on 13th of May 1957. As the painter’s birthday was celebrated on 15th of May, this became then officially the celebration day of the high school.

 

Building

Nicolae Grigorescu Highschool embodies/ is consisted of/ 39 modern classrooms, 4 informatics laboratories, physics, chemistry and biology laboratories, a multi-board chamber, a modern sports facility and a library that owns over 23.000 volumes.

 

Human Resources

The workforce/staff is consisted of 54 teachers (5 PHDs, 45 teachers with the first degree, 3 with the second degree and one with full degree), 7 auxiliary employees and 15 non-teaching employees. The whole personnel are fully committed to providing the best standards of education and to shaping the children during the 3 learning stages: elementary school, middle school and high school.

 

Educational projects

Anti-drug Program, Always Educational Project, Academic Debate, Robotics, Driving Education Courses, Protection of the Environment, Health Coaching, Artistic Activities, Sports, Volunteering, The Program Internet Hour, Aspiring Minds Program, The project Clean Campina, The project Aspire Talks, Non-formal Education Station Europe workshops, Game Changers project, Young Skills project, Manifesto for the Blue Planet project, Friends for the Soul project, Acting Festival for Students.