Formulare ofertanti servicii de instruire

Anunt privind contractarea serviciilor de instruire a cadrelor dideactice in cadrul proiectului – Dotare cu laborator inteligent

Caiet de sarcini pentru achizitie de produse si servicii in cadrul proiectului Dotare cu laborator inteligent

Model contract

Anunt privind achiziția de produse și servicii

DOCUMENTELE PROCEDURII DIRECTE – AFERENTE ACHIZITIEI DE PRODUSE SI SERVICII SMARTLAB(doc. arhivate)

Anexa C

Hot. CA 80 – 12.04.2024 Contract SMARTLABS, Fila de buget