H CA 211 26.10.2023

H CA 209 26.10.2023

H CA 205 26.10.2023

H CA 204 26.10.2023

H CA 203 26.10.2023

ROF – CNNG

H CA 190 10.10.2023

H CA 189 10.10.2023

H CA 133 09-08-2023

H CA 132 09-08-2023

H CA 130 14-07-2023

H CA 129 14-07-2023

H CA 128 14-07-2023

H CA 127 14-07-2023

H CA 125 10-07-2023

H CA 122 10-07-2023

H 93 CA suspendare cursuri clasele a XII a in data de 19.05.2023

Hotarare CA nr. 62/16.03.2023 Acord privind modificarea repartizarii pe perioada viabilitatii postului

Hotarare CA nr. 63/16.03.2023 Rectificare bugetara

Hotarare CA 60 din 14.03.2023 finantare SMART-LAB

Hotarare CA 59 din 14.03.2023 referat achizitii

Hotararea 56 din 14.03.2023 plata dobanzilor pentru hotarari judecatoresti

H36 CA Circumscriptia scolara a CNNG pentru anul scolar 2023-2024

H32 CA Suspendare decont transport pentru elevii din ciclul primar si gimnazial incepand cu 01.02.2023

H37 CA asigurarea continuitatii activitatii 2022-2023

Grafic cu asigurarea continuitatii activitatii in CNNG pe durata CO,CM, pandemie, mobilitati proiecte in 2022-2023

H30 CA- Transfer elevi

H24 CA-Pregătire pentru performanță la clasa a XII-a B

H25 CA-Tematica SSM/SU pentru anul calendaristic 2023

H26 CA-Buget local inițial și Bugetul de venituri proprii/cheltuieli pentru 2023

H27 CA-Evaluare personal nedidactic

H29 CA-Validare rezultat post analist-programator

H 19 CA – Recuperarea zilei lucrătoare de luni, 23.01.2023

H 18 CA – Abilitare funcțională

H 17 CA – Responsabil mediu CNNG

H 16 CA – Planul de integritate al CNNG pentru anul școlar 2022-2023

H 13 CA – Comisii pentru Săptămâna Școala altfel

H 8 CA – Delegare atribuții diriginți 7A, 10F

H 5 CA – Contract firmă de salubritate

H 3 CA – Situația execuției bugetare la bugetul local

H 2 CA – Situația execuției bugetare la bugetul de stat

H 202 CA – Referate achiziții

H 198 CA – Sponsorizare dotare sală de clasă VII C

H 204 CA Distante decont transport elevi

H 200 CA Rectificare de buget de stat

H 199 CA Rectificare buget local

H 192 CA Rectificare bugetară

H 191 CA Calendar transfer elevi/Avizare transfer

H 190 CA Referate achiziții

H 187 CA Ofertă furnizare energie electrică

H 181 CA Contract telefonie Vodafone

H 180 CA PROIECT BUGET 2023

H 178 CA Sponsorizare TINMAR ENERGY

H 177 CA Plată drepturi salariale/amânare plată dobânzi

H 176 CA Inventar patrimoniu 2022/contract sponsorizare

H 161 CA analiza de nevoi in vederea rectificarii bugetare

H 157 CA procese verbale burse 2022-2023

H 154 CA proces verbal burse 2022-2023

Decizia 175 CA constituire CA 2022-2023

H 151 CA transport elevi

H 150 CA fundamentare decont transport elevi

H 149 CA dare de seama buget

H 148 CA raport analiza cheltuieli de personal

H 138 CA referate achizitii

H 135 CA deblocare garantie de buna executie

H 134 CA prelungire termen lucrare reparatii sediul Golesti

Index Legislativ CA

Procedura operationala privind accesul in institutie

H 128 CA proces verbal casare

H 119 CA formatiuni studiu

H 116 CA organigrama si responsabilitati

Model cerere tichete sociale

H 109 CA program cursuri CNNG

H 98 CA referat lucrare acoperis sediul Golesti

H 96 CA responsabil proiect Erasmus

H 94 CA lucrari de reparatii sala de sport

H 92 CA Dare de seama

H 90 CA Executie bugetara

Asigurare continuitate activitate CNNG