An școlar 2016-2017; 2017-2018

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

H31 27.04.2018

HG CA 15,16,18

HOTARARI CA 18.01.2018

H94CA

H93CA

H92CA

H91CA

H94

H93

H92

H91

H74-BURSE CNNG

H70-COMISIE MANUALE SCOLARE

H69-CONTRACT ENERGIE ELECTRICA

H68-COMISIE BURSE

H 61

H 59

H 57

H 58

H 56

H 53

H 51

H 45

H 42

hotarare tinuta vestimentara

hotarare taxa inchiriere sala sport

H 30 07.06.2017

H 28 07.06.2017

H 27 07.06.2017

H14 11.04.2017

H15 11.04.2017

H2 31.01.2017

H5 31.01.2017

H6 31.01.2017

H7 31.01.2017

h28-21-sept-2016

h29-22-sept-2016

h30-22-sept-2016

graficul-sedintelor-consiliului-de-administratie-2016-2017

componenta-consiliul-de-administratie

hotarare-nr-31

planificare-simulare-situatii-de-urgenta

tematica-instructaj-ssm-2016-2017

7tematica-instructaj-psi-2016-2017