Anunț- Rezultatele probei scrise la examenul pentru promovare pe postul de secretar

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL PENTRU PROMOVARE PE POSTUL DE SECRETAR