Anunț- Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului liceal a examenelor de finalizare a studiilor an scolar 2017-2018