Anunț – Informatii privind afisarea rezultatelor la proba practica- post ingrijitor

ANUNT- REZULTATELE PROBEI PRACTICE