Anunț- Atribuire contract pentru servicii de mentenanta sistem supraveghere video, alarmare la efractie,avertizare la incendiu; Caiet de sarcini

ANUNT-SERVICII MENTENANTA VIDEO,INCENDIU,EFRACTIE

CAIET DE SARCINI-achizitie servicii mentenanta video,efractie,incendiu